هیجان را با اسکیت تجربه کنید

مسابقه اسکیت سرعت

مزیت های آکادمی اسکیت لویزان

هزینه آموزشی پایین با کیفیت بالا

مربی در طی زمان آموزش ورزشکار را رها نکرده و در تمام مدت همراه اوست

وزشکاران در جلسه اول بدون کمک و به تنهایی میتواند اسکیت نماید

ورزشکار علاوه بر ساعت آموزشی خود میتواند در همان روز از ساعات دیگر پیست به صورت رایگان استفاده کند

چشم انداز آموزشی آکادمی اسکیت لویزان

هدایت ورزشکار به سوی تیم حرفه ای و شرکت دادن در مسابقات رسمی و همایش ها می باشد

 

کلیه حقوق این سایت مربوط به آکادمی اسکیت لویزان می باشد